0416 - 33 69 31 info@deoverlaat.nl
Zoeken
Vacatures Office 365 Login Menu

Toelatingscriteria

Toelatingseisen voor het eerste leerjaar

  • Het schooladvies van de basisschool is in principe leidend voor de toelating tot vmbo. Mochten leerachterstanden niet op minimaal VMBO Basis niveau liggen dan gaan we in gesprek met basisschool en ouders. Wellicht dient er een aanvullend IQ onderzoek afgenomen te worden.
  • De basisschool levert een eenduidig schooladvies, te weten vmbo-basis, vmbo-kader, vmbo gemengd-theoretisch/MAVO. Bij een eenduidig advies word je in die klas geplaatst.
  • Soms is het niet helemaal duidelijk in welke leerweg je zou moeten zitten. Je krijgt dan een zogenaamd dubbel advies van de basisschool. Bijvoorbeeld basis/kader of kader/gt. Daarvoor hebben wij op de Overlaat speciale dakpanklassen. Deze klassen krijgen les op het hoogste niveau. De klas basis/kader volgt de lessen op kaderniveau, de klas kader/gt volgt de lessen op gt-niveau.
  • Dit advies wordt in maart aan de ouders van de betreffende leerling afgegeven. Tijdens de aanmeldavonden wordt dit (POVO-formulier) overhandigd door ouders aan school. Ouders geven dan ook mogelijke psychologische rapporten of onderzoeken af.

Na aanmelding ontvangen wij van de basisschool het dossier van de leerling aan school. Tijdens de intakeprocedure kan blijken dat wij niet aan de ondersteuningsbehoefte kunnen voldoen. Wij zullen dan in gesprek gaan met ouders en basisschool om een passende oplossing te zoeken. Over de definitieve toelating brengt de toelatingscommissie van de Overlaat advies uit aan de Directeur Onderbouw, die uiteindelijk besluit. Natuurlijk houden wij daarbij rekening met de wens van ouders en leerling.