0416 - 33 69 31 info@deoverlaat.nl
Zoeken
Vacatures Office 365 Login Menu

Paul Robben Leerfonds / PR-PRoject

Het PR-PRoject/Leerfonds Paul Robben is vernoemd naar onze helaas in 2021 overleden conciërge Paul Robben, die een inspirerend voorbeeld gaf. Voor die leerling waarvan de fiets bijna uit elkaar viel of die geen lunch kon betalen, zorgde hij ervoor dat de fiets gemaakt werd en de leerling wat extra aandacht kreeg en een broodje of een kop soep werd toegestopt. Maar de situaties worden ieder jaar schrijnender en er is nu veel meer nodig.Er zijn leerlingen die het ‘basismateriaal’ zoals gewone pennen, schriften niet meer kunnen aanschaffen. Er is geen geld voor de noodzakelijke laptop, evenmin voor de artikelen die horen bij het volgen van een bepaald profiel, zoals veiligheidskleding en veiligheidsschoenen. Er zijn leerlingen die geen vervoer hebben naar hun stageplek of een onderdeel van de gymlessen niet kunnen volgen omdat er geen geld/middelen is/zijn om een zwemdiploma te halen. Het zal iedereen duidelijk zijn dat deze situatie zeer ongewenst is. Zwemles en het halen van een zwemdiploma is in een land als Nederland met al dat water noodzakelijk. Inmiddels zijn 12 leerlingen begonnen tijdens keuzewerktijd, onder leiding van onze gymdocent Mervyn Alvares, om hun zwemdiploma A (en als het snel gaat ook B) te gaan halen voor de zomervakantie.

Het voorstellen van kandidaten die voor financiële ondersteuning in aanmerking komen gebeurt door (zorg-)medewerkers van de Overlaat of door externe medewerkers die de leerlingen goed kennen (bijvoorbeeld medewerkers van Jeugdzorg of Team-Wijs).

Toekenning van middelen vindt plaats na overleg tussen mw. D. van Logten, echtgenote van Paul, en de  directeur van de Overlaat, mevr. S. Timmermans. Voor meer informatie: Mevr. S.Timmermans (s.timmermans@deoverlaat.nl)

Zowel particulieren als bedrijven kunnen doneren op rekeningnr. NL65RABO 0330 1903 77 t.n.v.  de Overlaat, Waalwijk, o.v.v. “259013 Fonds Paul Robben”.